Proč právě Albi?

 Albi – jazyková škola spojuje využití dlouholetých zkušeností nabytých ve státní jazykové škole a výhody školy privátní, a to: 
 • individuální přístup k jednotlivým studentům 
 • důraz na efektivní výuku 
 • průběžné metodické vedení všech spolupracovníků a vyučujících školy 
 • důsledné sledování průběhu výuky a její vyhodnocování během školního roku 
 • úroveň jazykových kurzů vychází ze stupnů znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

V době, kdy máme možnost komunikovat s celým světem osobně, písemně nebo po internetu, jsou cizí jazyky nutností. Měli bychom využít všechny prostředky, abychom se stali aktivními účastníky této komunikace. Abychom nestáli mimo ni... 

Proč si vybrat Albi – jazykovou školu: 

 • Profesionální lektoři 
 • Výuka v malých skupinách 
 • Komunikativní přístup 
 • Kvalitní výuka 
 • Přípravné kurzy ke zkouškám vedou examinátoři Cambridgeských zkoušek 

Proč právě Albi – jazyková škola? 

 • výuka probíhá ve skupinkách se 4-8 studenty 
 • nabízíme kvalitní a efektivní výuku jazyků 
 • škola se nachází v centru města s dobrou dopravní dostupností 
 • naši vyučující jsou čeští lektoři a rodilí mluvčí s odpovídající kvalifikací 
 • pravidelně je sledována kvalita výuky a její pokrok 
 • studijní materiály si můžete zakoupit přímo ve škole 
 • nabídka kurzů je pečlivě připravena; jednotlivé kurzy mají stanovený plán s pevně danou vstupní a výstupní úrovní dle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
 • po absolvování kurzu obdrží každý student certifikát o absolvování kurzu
 • Albi – jazyková škola vyučuje komunikativní metodou se zaměřením na zvládnutí všech stránek jazyka – tj. komunikace, gramatika, porozumění slyšenému, porozumění čtenému a písemné vyjádření v jazyce; výše uvedené dovednosti jsou součástí mezinárodních jazykových zkoušek 
 • Albi – jazyková škola klade důraz na zájmy klienta, komunikaci s klienty a individuální přístup 
 • vyučující Albi – jazykové školy mají zkušenosti s organizací a přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky 
 • Albi – jazyková škola klade důraz na aktivní znalost jazyka

© Copyright 2012-2013 Albi Jazyková škola Zlín