Firemní a individuální vzdělávání

Albi – jazyková škola nabízí individuální přístup k jednotlivým klientům a klade největší důraz na efektivní výuku. Úrovně jazykových kurzů vycházejí ze stupňů znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Každý stupeň představuje předpokládanou cílovou znalost a jazykové dovednosti po absolvování kurzu.

Individuální výuka jazyků

Dle dohody provádíme individuální výuku v místě dle dohody (v místě bydliště, v sídle firmy nebo v prostorách naší školy). Služba je vhodná také pro imobilní zájemce o výuku jazyků. Ceny jsou stanovovány dohodou.

Albi – jazyková škola zajistí:

 • rozřazení studentů do skupin na základě prověřených testů
 • vypracování projektu jazykového vzdělávání ve firmě dle požadavaných cílů, včetně ročních učebních plánů pro jednotlivé skupiny
 • průběžné a závěrečné testování a hodnocení studentů prodle kritérií Společného evropského referenčního rámce
 • vedení dokumentace o průběhu výuky
 • flexibilitu při řešení případných problémů
 • individuální přístup k jednotlivým klientům
 • efektivní výuku

Pro oboustrannou spokojenost klienta i jazykové školy je nutné co nejpřesnější stanovení cílů jazykového vzdělávání. Naší snahou je vždy vyjít vstříc potřebám klienta, a to zejména v těchto oblastech:

 • zaměření výuky: obecný jazyk, jazyk pracovního prostředí, obchodní jazyk, příprava k mezinárodním zkouškám
 • volba výukových materiálů na základě zaměření, úrovně a potřeb studentů
 • délka kurzu: je možné domluvit dle požadavků klienta
 • den, čas, intenzita výuka dle požadavků klienta
 • místo výuky: prostory klienta nebo učebny Albi – jazykové školy
 • vstupní, průběžné a závěrečné testování
 • kurzy na zakázku: víkendové, jednorázové, intenzivní nejrůznějšího zaměření
Novinky

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V ZÁŘÍ – PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ 16. 9. 2024

Přihlášky do kurzů

Jak se zapsat do kurzů

Organizace školního roku

Adresa


© Copyright 2012-2013 Albi Jazyková škola Zlín