GDPR - ochrana osobních údajů

Albi – jazyková škola o svých posluchačích shromažďuje jen údaje nutné pro jejich identifikaci (například pro účely vystavení potvrzení o absolvování kurzu pro zaměstnavatele) a pro nezbytnou elektronickou, textovou nebo hlasovou komunikaci (například při zahájení kurzu nebo neplánovaném odvolávání výuky).

Podáním přihlášky posluchač vyjadřuje svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro výše uvedné účely.

Jaké informace o Vás máme uloženy

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • v případě fakturace kurzovného: název, adresa, IČ/DIČ firmy

K čemu nám Vaše osobní údaje slouží

 • identifikace posluchačů pro účely vedení třídních knih a výkazů o výuce
 • identifikace posluchačů pro účely vystavení potvrzení o absolvování kurzu
 • identifikace posluchačů pro účely evidence úhrad kurzovného
 • elektronická komunikace s posluchači v rámci organizace výuky (zvaní do hodin, odvolávání hodin a obdobné provozní záležitosti)
 • osobní údaje v žádném případě nejsou předávány ani zpřístupněny žádnému dalšímu příjemci

Kde jsou Vaše data uložena, kdo k nim má přístup a jak jsou chráněna

 • správou osobní údajů je pověřen Mgr. Mojmír Jurák, ředitel školy (dále jen "pověřená osoba")
 • přihlášky se ukládají ve fyzické podobě – buď jako originály, které nám odevzdáte, nebo jako vytištěné kopie, pokud nám přihlášku zašlete elektronicky
 • přihlášky v elektronické podobě se neukládají
 • archív přihlášek je umístěn v uzamčené sborovně školy v uzamčené skříni, do které má přístup výhradně pověřená osoba

Kontakt na pověřenou osobu:

Novinky

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V ZÁŘÍ – PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ 16. 9. 2024

Přihlášky do kurzů

Jak se zapsat do kurzů

Organizace školního roku

Adresa


© Copyright 2012-2013 Albi Jazyková škola Zlín