Jak se přihlásit do kurzu

Zápis do kurzů v naší škole probíhá v několika etapách:

 • I. etapa – pro stávající posluchače (1. – 30. 6. 2023)
 • II. etapa – pro veřejnost (1. 7. – 30. 9. 2023)

Kromě období zápisu se do kurzů můžete přihlásit kdykoli v průběhu celého školního roku.

Při výběru kurzu je ideální, když si uděláte chvilku času (30 minut), abyste mohli vyplnit rozřazovací test a sdělit nám své konkrétní představy a cíle. Rádi Vám poskytneme detailní informace a pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího kurzu. Naleznete nás v nových prostorách v budově ANTA, nad kostelem na ulici Osvoboditelů.

Zápis na internetu

Na webových stránkách je k dispozici nabídka kurzů, do kterých se zájemci o výuku jazyků mohou přihlásit. On-line testy nenabízíme, protože dáváme přednost osobní konzultaci a případně vstupnímu (rozřazovacímu) testu vyplněnému přímo u nás ve škole.

Pokud ale víte přesně, do kterého z našich kurzů chcete nastoupit, stačí si stáhnout přihlášku, vyplněnou nám ji poslat e-mailem a kurzovné rovnou uhradit převodem na náš účet. Veškeré potřebné informace najdete na přihlášce.

Úhrada kurzovného

 • Úhrada se provádí ve dvou splátkách:
 • Při podání přihlášky částka 5.000,- Kč ("první splátka kurzovného")
 • Do 31. 1. b. r. zbývající část ("doplatek kurzovného")
 • V případě nároku na slevu dle aktuální nabídky se sleva odečítá od částky první splátky
 • V individuálních případech je možné dohodnout splátkový kalendář
 • Kurzovné lze uhradit bankovním převodem (č. účtu 207038612/0600, VS = značka kurzu, SS = datum narození ve tvaru DDMMRRRR) nebo hotově ve škole
 • Na požádání je možné kurzovné fakturovat (fakturuje se vždy celé kurzovné po odečtení případné slevy)

Storno podmínky

 • 100 % uhrazené částky škola vrátí, pokud se kurz zruší nebo student odvolá svou přihlášku před zahájením kurzu
 • Při odhlášení z kurzu do 30. 9. b. r. škola vrátí uhrazenou první splátku kurzovného sníženou o zápisné
 • Při odhlášení na základě žádosti doručené do 31. 1. b. r. škola vrátí uhrazený doplatek kurzovného snížený o zápisné
 • Po 31. 1. b. r. se kurzovné nevrací
 • Výše zápisného pro všechny kurzy: 500,- Kč
Novinky

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V ZÁŘÍ – PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ 16. 9. 2024

Přihlášky do kurzů

Jak se zapsat do kurzů

Organizace školního roku

Adresa


© Copyright 2012-2013 Albi Jazyková škola Zlín