Proč právě Albi?

 

Albi – jazyková škola spojuje využití dlouholetých zkušeností nabytých ve státní jazykové škole a výhody školy privátní, a to: 
 • individuální přístup k jednotlivým studentům 
 • důraz na efektivní výuku 
 • průběžné metodické vedení všech spolupracovníků a vyučujících školy 
 • důsledné sledování průběhu výuky a její vyhodnocování během školního roku 
 • úroveň jazykových kurzů podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Pět důvodů, proč si vybrat Albi – jazykovou školu

 • Profesionální lektoři 
 • Výuka v malých skupinách 
 • Komunikativní přístup 
 • Kvalitní výuka 
 • Přípravné kurzy ke zkouškám vedou examinátoři Cambridgeských zkoušek 

Proč právě Albi – jazyková škola

 • výuka probíhá ve skupinkách se 4-8 studenty 
 • nabízíme kvalitní a efektivní výuku jazyků 
 • škola se nachází v centru města s dobrou dopravní dostupností 
 • naši vyučující jsou čeští lektoři a rodilí mluvčí s odpovídající kvalifikací 
 • pravidelně je sledována kvalita výuky a její pokrok 
 • studijní materiály si můžete zakoupit přímo ve škole 
 • nabídka kurzů je pečlivě připravena; jednotlivé kurzy mají stanovený plán s pevně danou vstupní a výstupní úrovní dle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
 • po absolvování kurzu obdrží každý student certifikát o absolvování kurzu
 • Albi – jazyková škola vyučuje komunikativní metodou se zaměřením na zvládnutí všech stránek jazyka – tj. komunikace, gramatika, porozumění slyšenému, porozumění čtenému a písemné vyjádření v jazyce; výše uvedené dovednosti jsou součástí mezinárodních jazykových zkoušek 
 • Albi – jazyková škola klade důraz na zájmy klienta, komunikaci s klienty a individuální přístup 
 • vyučující Albi – jazykové školy mají zkušenosti s organizací a přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky 
 • Albi – jazyková škola klade důraz na aktivní znalost jazyka
Novinky

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V ZÁŘÍ – PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ 16. 9. 2024

Přihlášky do kurzů

Jak se zapsat do kurzů

Organizace školního roku

Adresa


© Copyright 2012-2013 Albi Jazyková škola Zlín